Áo | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Áo    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +43

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
1ViênViênÁo1,7 triệuGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2142Neudorf bei ParndorfBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2143Berg bei RohrbachOberösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2144Deutsch JahrndorfBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2145EdelstalBurgenlandÁo600Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2146NickelsdorfBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2147ZurndorfBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2160JoisBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2162Bruck an der LeithaNiederösterreichÁo7339Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2163ScharndorfNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2164ParndorfBurgenlandÁo4050Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2165Hainburg an der DonauNiederösterreichÁo5622Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2166ParndorfBurgenlandÁo4050Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2167Neusiedl am SeeBurgenlandÁo5949Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2168ReisenbergNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2169Götzendorf an der LeithaNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2172NickelsdorfBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2173MönchhofBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2174Wallern im BurgenlandBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2175ApetlonBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2176AndauBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2177IllmitzBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2212Wagram an der DonauNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2213LasseeNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2214EckartsauNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2215Groß-EnzersdorfNiederösterreichÁo8791Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2216BreitstettenNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2230RauchenwarthNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2231PurkersdorfNiederösterreichÁo8327Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2232FischamendNiederösterreichÁo4471Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2233PurkersdorfNiederösterreichÁo8327Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2234MoosbrunnNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2235Maria LanzendorfNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2236MödlingNiederösterreichÁo20710Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2237GaadenNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2238KaltenleutgebenNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2239Laab im WaldeNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2242Sankt Andrä-WördernNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2243KlosterneuburgNiederösterreichÁo24843Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2244LangenzersdorfNiederösterreichÁo7733Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2245Wolkersdorf im WeinviertelNiederösterreichÁo6416Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2246Gerasdorf bei WienNiederösterreichÁo8948Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2247Deutsch-WagramNiederösterreichÁo7153Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2248GlinzendorfNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2249Groß-EnzersdorfNiederösterreichÁo8791Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2252Baden bei WienNiederösterreichÁo24893Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2253OberwaltersdorfNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2254EbreichsdorfNiederösterreichÁo9509Giờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2255LorettoBurgenlandÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
2256HirtenbergNiederösterreichÁoGiờ Trung Âu02:32 Th 7UTC+02
Trang 1Tiếp theo