122 Mã Vùng

Susa | Ý

Susa (Latin: Segusio) is a city and comune in Piedmont, Italy. In the middle of Susa Valley, it is situated on at the confluence of the Cenischia with the Dora Riparia, a tributary of the Po River, at the foot of the Cottian Alps, 51 km (32 mi) west ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Susa
Các thành phố liên kết:Colle Sestriere
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Ba 07:21
Mã Vùng liên quan:1011121123124125