144 Mã Vùng

Acqui Terme | Ý

Acqui Terme (Äich trong tiếng Piedmonte) là một đô thị ở vùng Piedmont, phía bắc Italia, tỉnh Alessandria. Thành phố này có cự ly 35 km về phía nam-tây-nam của thành phố Alessandria. suối nước nóng ở đây đã nối tiếng khi đô thị La Mã Aquae Statiellae; các phò..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Acqui Terme
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 10:30
Mã Vùng liên quan:1112414114214315

Các doanh nghiệp ở 144  - Acqui Terme