15 Mã Vùng

Biella | Ý

Biella [[ˈbjɛlla] listen ] (Latin: Bugella) is a town and comune in the northern Italian region of Piedmont, the capital of the province of the same name, with a population of 45,016 as of 2014. It is located about 80 kilometres (50 miles) northeast ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Biella
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 11:20
Mã Vùng liên quan:125131141142143144

Dữ liệu kinh doanh dành cho 15

Các doanh nghiệp ở 15  - Biella