183 Mã Vùng

Imperia | Ý

Imperia là một thành phố tỉnh lỵ tỉnh Imperia trong vùng Liguria, Ilatia Mussolini đã lập thành phố Imperia ngày21 tháng 10 năm 1923 bằng cách kết hợp combining Porto Maurizio với Oneglia và các xã xung quanh Piani, Caramagna Ligure, Castelvecchio di Santa Mar..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Imperia
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Ba 08:09
Mã Vùng liên quan:17118218418518719