341 Mã Vùng

Lecco | Ý

Lecco là một đô thị và thị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Lecco trong vùng Lombardia. Lecco có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là 46.594 người. Các đơn vị dân cư: Falghera, Malnago, Versasio, Piani d'Erna, Pradello, P..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Lecco
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 08:39
Mã Vùng liên quan:34342343344345346