342 Mã Vùng

Sondrio | Ý

Sondrio [ˈsondrjo]  listen  (archaic German: Sünders or Sonders, Latin: Sundrium, Italian: Sondrio, Lombard: Sùndri, Romansh: Sunder) is an Italian town and comune located in the heart of the Valtellina. As of 2012, Sondrio counts approximately 21,87..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Sondrio
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Ba 08:22
Mã Vùng liên quan:34341343344345346