Mã Vùng tại Đài Loan

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +886

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
3Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
37Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
4Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
49Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
5Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
6Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
7Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
8Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
82Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
826Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
836Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
89Đài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
9Mobile PhonesDi độngĐài LoanGiờ Đài Bắc18:17 Th 3UTC+08
Trang 1