Đức | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Đức    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +49

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
151T-MobileDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
152Vodafone D2Di độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
1521LycamobileDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
155E-PlusDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
157E-PlusDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
1570ViStreamDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
1575Ring MobilfunkDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
159o2 GermanyDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
160T-MobileDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
162Vodafone D2Di độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
163E-PlusDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
164PagersDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
168PagersDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
169PagersDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
170T-MobileDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
171T-MobileDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
172Vodafone D2Di độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
173Vodafone D2Di độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
174Vodafone D2Di độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
175T-MobileDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
176o2 GermanyDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
177E-PlusDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
178E-PlusDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
179o2 GermanyDi độngĐứcGiờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
201EssenNordrhein-WestfalenĐức593085Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
202WuppertalNordrhein-WestfalenĐức360797Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
203DüsseldorfNordrhein-WestfalenĐức573057Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2041BottropNordrhein-WestfalenĐức119909Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2043GladbeckNordrhein-WestfalenĐức76940Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2045BottropNordrhein-WestfalenĐức119909Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2051VelbertNordrhein-WestfalenĐức87669Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2052VelbertNordrhein-WestfalenĐức87669Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2053VelbertNordrhein-WestfalenĐức87669Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2054EssenNordrhein-WestfalenĐức593085Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2056VelbertNordrhein-WestfalenĐức87669Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2058WuppertalNordrhein-WestfalenĐức360797Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2064DinslakenNordrhein-WestfalenĐức70573Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2065DuisburgNordrhein-WestfalenĐức504358Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2066DuisburgNordrhein-WestfalenĐức504358Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
208MülheimNordrhein-WestfalenĐức171000Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
209GelsenkirchenNordrhein-WestfalenĐức270028Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2102RatingenNordrhein-WestfalenĐức91606Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2103SolingenNordrhein-WestfalenĐức164359Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2104ErkrathNordrhein-WestfalenĐức47815Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
211DüsseldorfNordrhein-WestfalenĐức573057Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
212WuppertalNordrhein-WestfalenĐức360797Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2129HaanNordrhein-WestfalenĐức29431Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2131NeussNordrhein-WestfalenĐức152457Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2132MeerbuschNordrhein-WestfalenĐức54826Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
2133DormagenNordrhein-WestfalenĐức63582Giờ Trung Âu06:32 Th 5UTC+01
Trang 1Tiếp theo