163 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Innenstadt, Mitte
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 12:32
Mã Vùng liên quan:157160162164168169

Dữ liệu kinh doanh dành cho 163

Các doanh nghiệp ở 163  - Đức