2129 Mã Vùng

Haan | Đức

Haan is a town in the district of Mettmann, in North Rhine-Westphalia, Germany. It is situated at the western edge of the Bergisches Land, 12 km southwest of Wuppertal and 17 km east of Düsseldorf. In 1975, Gruiten was incorporated into Haan.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Haan
Các thành phố liên kết:Hilden |  Erkrath
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 09:43
Mã Vùng liên quan:210221032104211212214