6856 Mã Vùng

Sankt Wendel | Đức

St. Wendel is a town in northeastern Saarland. It is situated on the river Blies 36 km northeast of Saarbrücken, the capital of Saarland, and is named after Saint Wendelin of Trier. Regarding to a survey by the German Association for Housing, Town Pl..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Sankt Wendel
Các vùng lân cận:Hoof, Marth, Niederkirchen, Saal
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Ba 00:15
Mã Vùng liên quan:685168526853685468556857

Dữ liệu kinh doanh dành cho 6856

Các doanh nghiệp ở 6856  - Sankt Wendel