Berlin | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Berlin


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +49

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
30BerlinBerlinĐức3,4 triệuGiờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
33053ZehlendorfBerlinĐức58469Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
3334EberswaldeBrandenburgĐức41980Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
33437Märkisches ViertelBerlinĐức35230Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
3391Märkisches ViertelBerlinĐức35230Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
33920Märkisches ViertelBerlinĐức35230Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
33928Märkisches ViertelBerlinĐức35230Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
3531LichterfeldeBerlinĐức80149Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
35329LichterfeldeBerlinĐức80149Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
35471Märkisches ViertelBerlinĐức35230Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
35472Märkisches ViertelBerlinĐức35230Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
35473Märkisches ViertelBerlinĐức35230Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
35476Märkisches ViertelBerlinĐức35230Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
35752HermsdorfBerlinĐức16113Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
36601HermsdorfBerlinĐức16113Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
36606HermsdorfBerlinĐức16113Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
38333KarlshorstBerlinĐức22285Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
38738KarowBerlinĐức18817Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
39032SalzwedelSachsen-AnhaltĐức21058Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
39206HermsdorfBerlinĐức16113Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
39362Grieben, NordwestmecklenburgMecklenburg-VorpommernĐức160Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
6457RosenthalBerlinĐức8992Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
6458RosenthalBerlinĐức8992Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
6762Roth bei NürnbergBayernĐức25083Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
6772Roth bei NürnbergBayernĐức25083Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
7273HagenbachRheinland-PfalzĐức5495Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
7343BuchBerlinĐức12674Giờ Trung Âu09:23 Th 6UTC+02
Trang 1