Mã Vùng tại Brandenburg


Các thành phố trong Brandenburg


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +49

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
30BerlinBerlinĐức3,4 triệuGiờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3301OranienburgBrandenburgĐức40793Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3302HennigsdorfBrandenburgĐức26122Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3303Hohen NeuendorfBrandenburgĐức21893Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3304VeltenBrandenburgĐức11498Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33051OranienburgBrandenburgĐức40793Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33053ZehlendorfBerlinĐức58469Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33054LiebenwaldeBrandenburgĐức4649Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33055KremmenBrandenburgĐức7567Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33056MühlenbarbekSchleswig-HolsteinĐức355Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3306GranseeBrandenburgĐức6544Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3307ZehdenickBrandenburgĐức14809Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33080MarienthalHamburgĐức287101Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33082FürstenbergBrandenburgĐức6774Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33083SchulzendorfBrandenburgĐức7452Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33084GranseeBrandenburgĐức6544Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33085GranseeBrandenburgĐức6544Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33087FürstenbergBrandenburgĐức6774Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33088ZehdenickBrandenburgĐức14809Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33089FürstenbergBrandenburgĐức6774Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33093FürstenbergBrandenburgĐức6774Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
331PotsdamBrandenburgĐứcGiờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33200NuthetalBrandenburgĐứcGiờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33201PotsdamBrandenburgĐứcGiờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33202PotsdamBrandenburgĐứcGiờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33203KleinmachnowBrandenburgĐức17892Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33204BeelitzBrandenburgĐức12475Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33205PotsdamBrandenburgĐứcGiờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33206BeelitzBrandenburgĐức12475Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33207Groß KreutzBrandenburgĐức8453Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33208PotsdamBrandenburgĐứcGiờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33209SchwielowseeBrandenburgĐứcGiờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3321NauenBrandenburgĐức16600Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3322FalkenseeBrandenburgĐức37468Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33230NauenBrandenburgĐức16600Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33232FalkenseeBrandenburgĐức37468Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33233KetzinBrandenburgĐức6500Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33234BrieselangBrandenburgĐức10379Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33235FriesackBrandenburgĐức2814Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33237NauenBrandenburgĐức16600Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33239NauenBrandenburgĐức16600Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3327Werder, Potsdam-MittelmarkBrandenburgĐức22384Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3328TeltowBrandenburgĐức19530Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3329TeltowBrandenburgĐức19530Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3331AngermündeBrandenburgĐức15453Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
3332SchwedtBrandenburgĐức38001Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33331SchwedtBrandenburgĐức38001Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33332GartzBrandenburgĐức2638Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33333GartzBrandenburgĐức2638Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
33334AngermündeBrandenburgĐức15453Giờ Trung Âu08:13 Th 6UTC+02
Trang 1Tiếp theo