Mã Vùng tại Rheinland-Pfalz


Các thành phố trong Rheinland-Pfalz


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +49

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2222AlfterNordrhein-WestfalenĐức21814Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2224Bad HonnefNordrhein-WestfalenĐức25348Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2225RheinbachNordrhein-WestfalenĐức26262Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2227BornheimHessenĐứcGiờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2228RemagenRheinland-PfalzĐức16280Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2237KerpenNordrhein-WestfalenĐức64226Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2273KerpenNordrhein-WestfalenĐức64226Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2275KerpenNordrhein-WestfalenĐức64226Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
228BonnNordrhein-WestfalenĐức313125Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2294MorsbachNordrhein-WestfalenĐức11630Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2297FriesenhagenRheinland-PfalzĐức1692Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2307BergkamenNordrhein-WestfalenĐức52329Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2381HammRheinland-PfalzĐức29Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2383BönenNordrhein-WestfalenĐức19393Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2384WelverNordrhein-WestfalenĐức12993Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2385RhynernNordrhein-WestfalenĐứcGiờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2388AhlenNordrhein-WestfalenĐức55280Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2404Übach-PalenbergNordrhein-WestfalenĐức25544Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2406HerzogenrathNordrhein-WestfalenĐức47381Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2425NideggenNordrhein-WestfalenĐức10727Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2444SchleidenNordrhein-WestfalenĐức14160Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2446HeimbachNordrhein-WestfalenĐức4658Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2447KallNordrhein-WestfalenĐức11903Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2533MünsterNordrhein-WestfalenĐức270184Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2534MünsterNordrhein-WestfalenĐức270184Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2601NauortRheinland-PfalzĐức2299Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2602MontabaurRheinland-PfalzĐức12345Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2603Bad EmsRheinland-PfalzĐức9735Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2604Nassau, Rhein-LahnRheinland-PfalzĐức5015Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2605MünstermaifeldRheinland-PfalzĐức3435Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2606KoblenzRheinland-PfalzĐức107319Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2607Kobern-GondorfRheinland-PfalzĐức3306Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2608OberelbertRheinland-PfalzĐức1072Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
261KoblenzRheinland-PfalzĐức107319Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2620NeuhäuselRheinland-PfalzĐức2081Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2622NeuwiedRheinland-PfalzĐức66805Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2623Ransbach-BaumbachRheinland-PfalzĐức7327Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2624Höhr-GrenzhausenRheinland-PfalzĐức9794Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2625OchtendungRheinland-PfalzĐức5207Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2626SeltersRheinland-PfalzĐức2711Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2627BraubachRheinland-PfalzĐức3192Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2628RhensRheinland-PfalzĐức3016Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2630Mülheim-KärlichRheinland-PfalzĐức10451Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2631NeuwiedRheinland-PfalzĐức66805Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2632AndernachRheinland-PfalzĐức29599Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2633Bad BreisigRheinland-PfalzĐức8959Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2634RengsdorfRheinland-PfalzĐức2671Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2635Bad HönningenRheinland-PfalzĐức5772Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2636AndernachRheinland-PfalzĐức29599Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
2637Mülheim-KärlichRheinland-PfalzĐức10451Giờ Trung Âu07:40 Th 2UTC+02
Trang 1Tiếp theo