Mã Vùng tại Thüringen


Các thành phố trong Thüringen


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +49

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2678BüchelRheinland-PfalzĐức1143Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
2684PuderbachRheinland-PfalzĐức2259Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34296ZwenkauSachsenĐức8905Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34343BornaSachsenĐức18806Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
3435OschatzSachsenĐức16000Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34363CavertitzSachsenĐức2584Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
3441ZeitzSachsen-AnhaltĐức29469Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34423GeußnitzSachsen-AnhaltĐức679Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34425DroyßigSachsen-AnhaltĐức1907Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34426KaynaSachsen-AnhaltĐức1532Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34466NaumburgSachsen-AnhaltĐức29722Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
3447MeuselwitzThüringenĐức9625Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
3448MeuselwitzThüringenĐức9625Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34491SchmöllnThüringenĐức12604Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34492LuckaThüringenĐức4526Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34493GößnitzThüringenĐức4104Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34494NobitzThüringenĐức3858Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34495AltkirchenThüringenĐức1168Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34496LöbichauThüringenĐức1263Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34497PenigSachsenĐức10557Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34498MeuselwitzThüringenĐức9625Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34600ZörbigSachsen-AnhaltĐức4052Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34603LöbejünSachsen-AnhaltĐức2335Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34606OppinSachsen-AnhaltĐức1563Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
3464SangerhausenSachsen-AnhaltĐức23347Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34651SangerhausenSachsen-AnhaltĐức23347Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34652AllstedtSachsen-AnhaltĐức3153Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34653NordhausenThüringenĐức43912Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34656SangerhausenSachsen-AnhaltĐức23347Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
3466ArternThüringenĐức6270Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34671Bad FrankenhausenThüringenĐức8824Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34672QuerfurtSachsen-AnhaltĐức9019Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
34673OldislebenThüringenĐức2476Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
3493Bitterfeld-WolfenSachsenĐức15608Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
35264RiesaSachsenĐức37156Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
35325FinsterwaldeBrandenburgĐức18922Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
35343HirschfeldeSachsenĐức3994Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
35384JessenSachsen-AnhaltĐức11065Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
3594BischofswerdaSachsenĐức13085Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
35951Neukirch/LausitzSachsenĐức5567Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
3601MühlhausenThüringenĐức38108Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
36020SondershausenThüringenĐức21802Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
36021SchlotheimThüringenĐức4288Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
36022GroßengotternThüringenĐức2344Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
36023AnrodeThüringenĐức3562Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
36024DiedorfBayernĐức10006Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
36025KörnerThüringenĐức1923Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
36027LengenfeldSachsenĐức8141Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
36028FlarchheimThüringenĐức472Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
36029MühlhausenThüringenĐức38108Giờ Trung Âu02:44 Th 2UTC+02
Trang 1Tiếp theo