1250 Mã Vùng

Charkhi Dadri | Ấn Độ

Charkhi Dadri là một thành phố và là nơi đặt ủy ban đô thị (municipal committee) của quận Bhiwani thuộc bang Haryana, Ấn Độ.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Charkhi Dadri
Múi giờ:Giờ Chuẩn Ấn Độ
Giờ địa phương:Thứ Hai 04:14
Mã Vùng liên quan:125112521253125412551257

Dữ liệu kinh doanh dành cho 1250

Các doanh nghiệp ở 1250  - Charkhi Dadri