1426 Mã Vùng

Jamwa Rāmgarh | Ấn Độ

Jamwa Ramgarh also popularly known as the Ramgarh, is a subdivision of the Jaipur district located on State Highway Number 55, about 28 kilometres (17 mi) East-North of Jaipur city. It was best known for Ramgarh Lake which is now dry.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Jamwa Rāmgarh
Múi giờ:Giờ Chuẩn Ấn Độ
Giờ địa phương:Thứ Tư 18:05
Mã Vùng liên quan:142014211422142314241425

Dữ liệu kinh doanh dành cho 1426

Các doanh nghiệp ở 1426  - Jamwa Rāmgarh