1429 Mã Vùng

Dera Bassi | Ấn Độ

Dera Bassi là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Patiala thuộc bang Punjab, Ấn Độ.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Dera Bassi
Múi giờ:Giờ Chuẩn Ấn Độ
Giờ địa phương:Thứ Hai 00:46
Mã Vùng liên quan:142314241425142614271428

Dữ liệu kinh doanh dành cho 1429

Các doanh nghiệp ở 1429  - Dera Bassi