1679 Mã Vùng

Barnala | Ấn Độ

là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Sangrur thuộc bang Punjab, Ấn Độ.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Barnala
Các vùng lân cận:22 Acre, Gobind Colony
Múi giờ:Giờ Chuẩn Ấn Độ
Giờ địa phương:Thứ Năm 00:51
Mã Vùng liên quan:166716681669167216751676

Dữ liệu kinh doanh dành cho 1679

Các doanh nghiệp ở 1679  - Barnala