6250 Mã Vùng

Dhakauli | Ấn Độ

Dhakoli is a town (suburbs of chandigarh Tricity) in the municipality of Zirakpur, Mohali District, Punjab, India(also old village Dhakuli ). It was incorporated in the municipality in 1999. town contains many hotels, Banquet Halls and planned colon..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Dhakauli
Múi giờ:Giờ Chuẩn Ấn Độ
Giờ địa phương:Chủ Nhật 23:48
Mã Vùng liên quan:625162526253625462556256

Dữ liệu kinh doanh dành cho 6250