32 Mã Vùng

Oum El Bouaghi | Algérie

Oum El Bouaghi là một đô thị thuộc tỉnh Oum el Bouaghi, Algérie. Dân số thời điểm năm 2002 là 59.962 người.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Oum El Bouaghi
Các thành phố liên kết:El Oued |  Khenchela
Các vùng lân cận:Babar 2, Centre Ville, Cite 700 Logements, Cité 05 juillet, Cité Djadla
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Ba 08:59
Mã Vùng liên quan:313334353637

Dữ liệu kinh doanh dành cho 32

Các doanh nghiệp ở 32  - Oum El Bouaghi