33 Mã Vùng

Batna | Algérie

Batna (tiếng Ả Rập: باتنة) là một thành phố thủ phủ tỉnh Batna của Algérie. Thành phố có tổng diện tích  km², trong đó diện tích đất là  km², dân số theo ước tính năm 2005 là 317.206 người. Đây là thành phố lớn thứ 5 Algérie  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Batna
Các thành phố liên kết:Biskra
Các vùng lân cận:Arris Centre, Bouhilef, Centre Ville, Cité Frères Lombarkia ex:Parc a Fourage, El Alia Est, Hai Bouzourane, Hai Dhalaa, Hai Star El Melouk
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 09:50
Mã Vùng liên quan:313234353637

Dữ liệu kinh doanh dành cho 33

Các doanh nghiệp ở 33  - Batna