37 Mã Vùng

Guelma | Algérie

Guelma là một đô thị thuộc tỉnh Guelma, Algérie. Dân số thời điểm năm 2002 là 110.461 người.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Guelma
Các thành phố liên kết:Tébessa |  Souk Ahras
Các vùng lân cận:Cité Oued El Maïz, Cité Yahia Farès, Cité des 1700 logts, Cité du 19 Juin
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Ba 09:03
Mã Vùng liên quan:313233343536

Dữ liệu kinh doanh dành cho 37

Các doanh nghiệp ở 37  - Guelma