45 Mã Vùng

Mostaganem | Algérie

Mostaganem là một đô thị thuộc tỉnh Mostaganem, Algérie. Dân số thời điểm năm 2002 là 130.288 người.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Mostaganem
Các thành phố liên kết:M'Sila |  Mohammadia
Các vùng lân cận:Cité 5 Juillet, Cité Bellevue, Colonel Amirouche, Downtown, Matmore
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 10:32
Mã Vùng liên quan:364143464849

Dữ liệu kinh doanh dành cho 45

Các doanh nghiệp ở 45  - Mostaganem