46 Mã Vùng

Tissemsilt | Algérie

Tissemsilt là một đô thị thuộc tỉnh Tissemsilt, Algérie. Dân số thời điểm năm 2002 là 61.155 người.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Tissemsilt
Các thành phố liên kết:Tiaret |  Relizane
Các vùng lân cận:Hai Chadli, Hai Sfia Abdelkader
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 07:36
Mã Vùng liên quan:374143454849

Dữ liệu kinh doanh dành cho 46

Các doanh nghiệp ở 46  - Tissemsilt