Mã Vùng tại Algiers (tỉnh)

Các thành phố trong Algiers (tỉnh)


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +213

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
21AlgiersAlgiers (tỉnh)An-giê-ri2,0 triệuGiờ Trung Âu09:22 Th 5UTC+01
Trang 1