Mã Vùng tại Guelma (tỉnh)

Các thành phố trong Guelma (tỉnh)


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +213

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
37GuelmaGuelma (tỉnh)An-giê-ri123590Giờ Trung Âu09:33 Th 5UTC+01
Trang 1