Mã Vùng tại Mostaganem (tỉnh)

Các thành phố trong Mostaganem (tỉnh)


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +213

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
45MostaganemMostaganem (tỉnh)An-giê-ri130000Giờ Trung Âu07:18 Th 3UTC+01
Trang 1