Mã Vùng tại Skikda (tỉnh)

Các thành phố trong Skikda (tỉnh)


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +213

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
38AnnabaAnnaba (tỉnh)An-giê-ri206570Giờ Trung Âu07:00 Th 3UTC+01
39SkikdaSkikda (tỉnh)An-giê-ri162702Giờ Trung Âu07:00 Th 3UTC+01
Trang 1