Mã Vùng tại Tébessa

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +213

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
37GuelmaGuelma (tỉnh)An-giê-ri123590Giờ Trung Âu11:25 Th 6UTC+01
Trang 1


Các thành phố liền kề

Thành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMã VùngMã Bưu Chính
El KefGouvernorat de KefTuy-ni-di4797978710071177122
KasserineGouvernorat de KasserineTuy-ni-di81987771200
KhenchelaKhenchela (tỉnh)An-giê-ri11700032400024000340004
Oum El BouaghiOum El Bouaghi (tỉnh)An-giê-ri1008213204000040220402304024thêm nữa


Các Danh mục hàng đầu cho Tébessa