Mã Vùng tại Antigua và Barbuda

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
268An-ti-gu-a và Ba-bu-đaGiờ Đại Tây Dương05:57 Th 3UTC-04
Trang 1


Các thành phố liền kề

Thành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMã VùngMã Bưu Chính
CarúpanoEstado SucreVê-nê-zu-ê-la1120822946150
ComeríoComerío MunicipioPuerto Rico464978793900782
CumanáEstado SucreVê-nê-zu-ê-la2577832936101
VictoriaSaint MarkGrê-na-đa2256473