220 Mã Vùng

Mariano Acosta | Argentina

Mariano Acosta is a city located in Merlo Partido, Buenos Aires Province, Argentina. Mariano Acosta was founded by the landholder and businessman Juan Posse in the earliest 20th century, and for years the town was known as Villa (village) Posse. Vill..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Mariano Acosta
Các thành phố liên kết:Libertad |  Marcos Paz  | Nhiều hơn
Các vùng lân cận:General Las Heras, González Catan, Libertad, Marcos Paz, Mariano Acosta, Merlo, San Antonio de Padua
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Năm 01:11
Mã Vùng liên quan:2202221222522262227223

Dữ liệu kinh doanh dành cho 220

Các doanh nghiệp ở 220  - Mariano Acosta