2221 Mã Vùng

Verónica | Argentina

Verónica is a town and localidad in Buenos Aires Province, in Argentina. It is the administrative centre for the county (partido) of Punta Indio.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Verónica
Các thành phố liên kết:Magdalena
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Chủ Nhật 23:17
Mã Vùng liên quan:22122232224222522262227

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2221

Các doanh nghiệp ở 2221  - Verónica