2241 Mã Vùng

Chascomús | Argentina

Chascomús is the principal city in Chascomús Partido in eastern Buenos Aires Province of Argentina, located 123 km (76 mi) south of the capital Buenos Aires. In 2001, the city had a population of 30,670.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Chascomús
Các thành phố liên kết:Ranchos
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Sáu 05:09
Mã Vùng liên quan:222422422243224422452246

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2241

Các doanh nghiệp ở 2241  - Chascomús