2243 Mã Vùng

Villa General Belgrano | Argentina

Villa General Belgrano, a small mountain village of 6,260 inhabitants is named after the creator of the Argentine flag Manuel Belgrano and located in a lush green valley of Calamuchita in the hills in the Province of Córdoba in central Argentina.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Villa General Belgrano
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Sáu 17:57
Mã Vùng liên quan:222422412242224422452246

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2243

Các doanh nghiệp ở 2243  - Villa General Belgrano