2254 Mã Vùng

Pinamar | Argentina

Pinamar is an Argentine coastal resort town located on the coast of the Atlantic Ocean in Buenos Aires Province. It has about 20,000 inhabitants as per the 2001 census [INDEC]. less than 400 km (249 mi) south of Buenos Aires, it is one of several sm..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Pinamar
Các thành phố liên kết:Cariló
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Chủ Nhật 22:01
Mã Vùng liên quan:22322422245225222552257

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2254

Các doanh nghiệp ở 2254  - Pinamar