2255 Mã Vùng

Villa Gesell | Argentina

Villa Gesell is a seaside village in Villa Gesell Partido, Buenos Aires Province, Argentina. It was founded in 1931, afforestating a dune field. The growth of the city allowed it to annex the nearby cities of Mar de las Pampas, Las Gaviotas and Mar A..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Villa Gesell
Các vùng lân cận:Mar Azul
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Ba 11:52
Mã Vùng liên quan:22322432244225222542257

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2255

Các doanh nghiệp ở 2255  - Villa Gesell