2264 Mã Vùng

Nueve de Julio | Argentina

Nueve de Julio is a town in the province of San Juan, Argentina. It has 7,652 inhabitants as per the 2001 census [INDEC].   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Nueve de Julio
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Sáu 19:09
Mã Vùng liên quan:226122622265226622672268

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2264

Các doanh nghiệp ở 2264  - Nueve de Julio