2265 Mã Vùng

Coronel Vidal | Argentina

Coronel Vidal is a town in Buenos Aires Province, Argentina. It is the administrative centre for Mar Chiquita Partido. settlement was founded on 28 May 1883 by Dardo Rocha, and named in honour of Don Celestino Vidal, a hero of the Argentine War of I..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Coronel Vidal
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Sáu 17:36
Mã Vùng liên quan:226122622264226622672268

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2265

Các doanh nghiệp ở 2265  - Coronel Vidal