2623 Mã Vùng

General Rodríguez | Argentina

General Rodríguez is a city within the urban agglomeration of Greater Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina. It is the administrative centre for General Rodríguez Partido. The triple crime took place in 2008. In 2013 AGCO opened a factory in..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:General Rodríguez
Các thành phố liên kết:Junín de los Andes |  San José de la Dormida  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Hai 20:26
Mã Vùng liên quan:26026222624262526262627

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2623