2948 Mã Vùng

Chos Malal | Argentina

Chos Malal is the capital city of the Chos Malal Department in Neuquén Province, Argentina.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Chos Malal
Các thành phố liên kết:Loncopué |  Los Menucos  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Hai 19:44
Mã Vùng liên quan:294029412942294429452946

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2948

Các doanh nghiệp ở 2948  - Chos Malal