2972 Mã Vùng

San Martín de los Andes | Argentina

San Martín de los Andes is a city in the province of Neuquén, Argentina. It is located in the Lácar Department in the south-west of the province, at the foot of the Andes,   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:San Martín de los Andes
Các thành phố liên kết:Junín de los Andes
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Hai 21:15
Mã Vùng liên quan:2962296329642965297299