3460 Mã Vùng

Santa Teresita | Argentina

Santa Teresita is a city in the seaside La Costa Partido of the Province of Buenos Aires, Argentina.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Santa Teresita
Các thành phố liên kết:Cañada Rosquín |  General Enrique Godoy  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Bảy 16:53
Mã Vùng liên quan:346134623463346434653466

Dữ liệu kinh doanh dành cho 3460

Các doanh nghiệp ở 3460  - Santa Teresita