353 Mã Vùng

Villa Ballester | Argentina

Villa Ballester is a city located in the northern Greater Buenos Aires urban area and it is part of the General San Martín Partido in Buenos Aires Province, Argentina. It is served by the Línea Mitre commuter railway with its station also named Villa..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Villa Ballester
Các thành phố liên kết:Villa María |  Arroyo Seco  | Nhiều hơn
Các vùng lân cận:Centro, Córdoba
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Bảy 01:11
Mã Vùng liên quan:35135223525353235333534

Dữ liệu kinh doanh dành cho 353

Các doanh nghiệp ở 353  - Villa Ballester