3549 Mã Vùng

San Antonio de Padua | Argentina

San Antonio de Padua, or plainly Padua, is a city in the Greater Buenos Aires, in Argentina. It is located in Merlo Partido. The city has an area of 6.25 km2 (2 sq mi) and a population of around 38,000. name commemorates the village founded by Franc..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:San Antonio de Padua
Các thành phố liên kết:Cruz del Eje |  San Martín  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ Chuẩn Argentina
Giờ địa phương:Thứ Hai 20:21
Mã Vùng liên quan:354235433544354635473548

Dữ liệu kinh doanh dành cho 3549

Các doanh nghiệp ở 3549  - San Antonio de Padua