Mã Vùng tại Argentina    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +54

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2651Parque ChacabucoBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2317Parque PatriciosBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3408San CristóbalBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2322Parque PatriciosBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3461San NicolasBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3715Nueva PompeyaBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2923SaavedraBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2954Parque ChasBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
336San NicolasBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
11Buenos AiresBuenos AiresÁc-hen-ti-na13,1 triệuGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2257Mar de AjóBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2261LoberíaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2262NecocheaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na80478Giờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2265Coronel VidalBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2266BalcarceBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2267General Juan MadariagaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2268General GuidoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2273Carmen de PatagonesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2281AzulBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na53941Giờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2283TapalquéBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2284OlavarríaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na86320Giờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2285LapridaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2286LíbanoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2292Benito JuárezBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2293TandilBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na104325Giờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2297RauchBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2314San Carlos de BolívarBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2316DaireauxBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2320Grand BourgBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2323Capilla del SeñorBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2324MercedesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na52949Giờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2325San Andrés de GilesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2326San Antonio de ArecoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
291Bahía BlancaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na276546Giờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2921Coronel DorregoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na11644Giờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3404Vicente LópezBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3407RamalloBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3436VictoriaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3861General ArenalesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3869QuilmesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na518788Giờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3884San Antonio de ArecoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
3886San Francisco SolanoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
220Mariano AcostaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2202VirreyesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2229General Juan MadariagaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2242PilaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2245CastelliBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2246Santa TeresitaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2252San Clemente del TuyúBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na11174Giờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
2254PinamarBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina17:18 Th 6UTC-03
Trang 1Tiếp theo