Mã Vùng tại Buenos Aires (tỉnh)


Các thành phố trong Buenos Aires (tỉnh)


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +54

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
220Mariano AcostaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2202VirreyesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
221La PlataBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na694167Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2221VerónicaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2223JeppenerBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2224GlewBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2225Alejandro KornBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2226CañuelasBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2227LobosBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2229General Juan MadariagaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
223Mar del PlataBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na553935Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2241ChascomúsBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2242PilaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2245CastelliBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2246Santa TeresitaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2252San Clemente del TuyúBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na11174Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2254PinamarBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2255Villa GesellBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na23257Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2257Mar de AjóBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2261LoberíaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2262NecocheaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na80478Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2265Coronel VidalBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2266BalcarceBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2267General Juan MadariagaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2268General GuidoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2273Carmen de PatagonesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2281AzulBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na53941Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2283TapalquéBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2284OlavarríaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na86320Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2285LapridaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2286LíbanoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2292Benito JuárezBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2293TandilBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na104325Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2297RauchBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2314San Carlos de BolívarBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2316DaireauxBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2317Parque PatriciosBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2320Grand BourgBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2322Parque PatriciosBuenos AiresÁc-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2323Capilla del SeñorBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2324MercedesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na52949Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2325San Andrés de GilesBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2326San Antonio de ArecoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2342Comodoro RivadaviaChubut (tỉnh)Ác-hen-ti-na140850Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2346ChivilcoyBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na54514Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2352ChacabucoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na34587Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2353Villa ÁngelaChaco (tỉnh)Ác-hen-ti-na43511Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2354VediaBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2355LincolnBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-na41808Giờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
2356General PintoBuenos Aires (tỉnh)Ác-hen-ti-naGiờ Argentina12:11 Th 6UTC-03
Trang 1Tiếp theo