22398 Mã Vùng

Bjni | Armenia

(Armenian: Բջնի) is a village in the Kotayk Province of Armenia. It is situated in a valley between canyon walls and a small river. Throughout Bjni's history, it has remained one of the main centers of education in Armenia. Some manuscripts from Bj..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Bjni
Múi giờ:Giờ Chuẩn Armenia
Giờ địa phương:Thứ Sáu 14:27
Mã Vùng liên quan:22322391223932239422397224