23199 Mã Vùng

Khoronk, Armavir | Armenia

Khoronk là một đô thị thuộc tỉnh Armavir, Armenia. Dân số ước tính năm 2011 là 2912 người.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Khoronk, Armavir
Múi giờ:Giờ Chuẩn Armenia
Giờ địa phương:Thứ Sáu 15:02
Mã Vùng liên quan:23123190231912319523198232